تبریز میزبان روسای ادارات فرش استان ها می شود

تبریز میزبان روسای ادارات فرش استان ها می شود

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران؛ این گردهمایی به منظور بحث و بررسی درباره مسایل و مشکلات حوزه فرش دستباف در استان های مختلف کشور، ایجاد هماهنگی بیشتر بین این ادارات، یافتن راهکارهای بهبود در هنر- صنعت فرش دستباف ایران و همفکری درباره برنامه های آتی حوزه فرش دستباف برگزار می شود.

دریافت گزارش از عملکرد ادارات فرش در سازمان های صنعت، معدن و تجارت استانها در کنار مشارکت و نظرخواهی از ایشان از جمله برنامه های این نشست دو روزه خواهد بود.

همچنین کارگاه آموزشی نیز با رویکرد افزایش دانش تخصصی در حوزه های متنوع هنر- صنعت فرش دستباف ایران با حضور روسای ادارات فرش استان ها برگزار می شود.

شایان ذکر است؛ بازدید از مجتمع های تولیدی فرش دستباف در استان آذربایجان شرقی بخش دیگری از برنامه ها خواهد بود.

یک دیدگاه