ورنی خیلی قدیمی رنگ گیاهی

ورنی خیلی قدیمی رنگ گیاهی

مشاهده جزئیات
قالیچه رج چهل نقشه تبریز بافت کاشمر

قالیچه رج چهل نقشه تبریز بافت کاشمر

مشاهده جزئیات
فرش ۱۲ متر رج ۳۰ گل ابریشم کارکرده

فرش ۱۲ متر رج ۳۰ گل ابریشم کارکرده

مشاهده جزئیات
فرش جفت ذرع و نيم نقشه تبريز عليا بافت كاشمر

فرش جفت ذرع و نيم نقشه تبريز عليا بافت كاشمر

مشاهده جزئیات
فرش جفت ذرع و نيم رج ۳۰ تبريز گل ابريشم

فرش جفت ذرع و نيم رج ۳۰ تبريز گل ابريشم

مشاهده جزئیات
جفت ۶ متر رج ۴۰ طرح عليا كل ابريشم تبريز

جفت ۶ متر رج ۴۰ طرح عليا كل ابريشم تبريز

مشاهده جزئیات
فرش ماهي جفت ۶ متر نقشه جديد رج ۴۰

فرش ماهي جفت ۶ متر نقشه جديد رج ۴۰

مشاهده جزئیات
فرش جفت ۶ متر اطراف مهربان جمل آباد آك آك

فرش جفت ۶ متر اطراف مهربان جمل آباد آك آك

مشاهده جزئیات
فرش زرنق مهربان جفت ۶ متر نوي نو

فرش زرنق مهربان جفت ۶ متر نوي نو

مشاهده جزئیات
فرش مهربان اصل جفت شش متر نوي نو متن كرم

فرش مهربان اصل جفت شش متر نوي نو متن كرم

مشاهده جزئیات
فرش طرح عليا رج ۵۰ چله و گل ابريشم ۱۲ متر

فرش طرح عليا رج ۵۰ چله و گل ابريشم ۱۲ متر

مشاهده جزئیات
فرش رج ۵۰ چله و گل ابريشم تبريز ۱۲ متر

فرش رج ۵۰ چله و گل ابريشم تبريز ۱۲ متر

مشاهده جزئیات
فرش جفت قاليچه بختياري خشتي ريز بافت

فرش جفت قاليچه بختياري خشتي ريز بافت

مشاهده جزئیات
فرش ماهی ۹ متر رج ۴۰ مرینوس ۶ لا

فرش ماهی ۹ متر رج ۴۰ مرینوس ۶ لا

مشاهده جزئیات
فرش هریس اصل طرح افشان

فرش هریس اصل طرح افشان

مشاهده جزئیات
تابلو فرش چله و گل ابریشم طرح ۵ دختر

تابلو فرش چله و گل ابریشم طرح ۵ دختر

مشاهده جزئیات
گلیم تکه دوزی شرکت طوفان کد ۱۱۲۱۳۸

گلیم تکه دوزی شرکت طوفان کد ۱۱۲۱۳۸

مشاهده جزئیات
تابلو فرش چله ابریشم گالری مثالین کد ۲۵۰۴۳ طرح دختر بچه

تابلو فرش چله ابریشم گالری مثالین کد ۲۵۰۴۳ طرح دختر بچه

مشاهده جزئیات
تابلو فرش چله ابریشم گالری مثالین کد ۲۵۰۳۹ طرح گل برجسته

تابلو فرش چله ابریشم گالری مثالین کد ۲۵۰۳۹ طرح گل برجسته

مشاهده جزئیات
فرش دستبافت شش متری کد ۱۴۱۳۸۴

فرش دستبافت شش متری کد ۱۴۱۳۸۴

مشاهده جزئیات
فرش دستبافت گل ابریشم گالری سلام مدل ۱۸۲۰۰۲ طرح لچک و ترنج

فرش دستبافت گل ابریشم گالری سلام مدل ۱۸۲۰۰۲ طرح لچک و ترنج

مشاهده جزئیات