جفت ۶ متر رج ۴۰ طرح عليا كل ابريشم تبريز

فرش جفت ۶ متر نقشه طرح عليا رج ۴۰ گل ابريشم پشم مرينوس
متر پيازي بافت تبريز نوي نو با كيفيت بهتر و قيمت ارزان
قيمت : ۳۶۰۰۰۰۰