فرش هریس و نحوه نگهداری آن

فرش هریس و نحوه نگهداری آن

فرش هریس یکی از نمادهای هنر مردم آذربایجان و نگین فرش تبریز در ایران و جهان است. کیفیت بافت، رنگ، نوع نخ و نقش و نگارهای هندسی و خاص آن، علت اصلی محبوبیت این فرش در ایران و جهان است. فرشی که به نام «فرش هریس» مشهور است، در شمال غربی ایران و در شهر […]

ادامه مطلب